Persondatapolitik

Hvorfor beder vi om dit samtykke?

For at kunne behandle de personoplysninger, vi modtager som led i din tilmelding til Studiepraktik, har vi brug for dit samtykke i henhold til Databeskyttelsesforordningen. 

Hvilke oplysninger behandler vi? 

De oplysninger, vi registrerer og behandler om dig, er:

  • Oplysninger du selv har afgivet til os. Det drejer sig om dine kontaktoplysninger (navn, adresse, e-mail, telefonnummer), din ungdomsuddannelse, dit cpr-nummer og dine tilmeldinger.
  • Oplysninger om fremmøde i praktikdagene, som de videregående uddannelser via systemet videregiver til din ungdomsuddannelse.
  • Eventuelle spørgeskemabesvarelser om Studiepraktik.
  • Kommunikation mellem dig og Sekretariatet for Studiepraktik.

Hvorfor beder vi om dine personlige data? 

Vi beder om dine personlige data for at muliggøre din registrering til Studiepraktik. Derudover kan vi anvende dine oplysninger til at lave statistikker og analyser, som altid kun offentliggøres i anonymiseret form.

Studiepraktik registrerer dit cpr-nummer for at sikre en entydig identifikation af dig i forbindelse med tilmelding og sammenlignende analyser.

Studiepraktik bruger din e-mailadresse til at sende dig besked, når der er nyt i forhold til din tilmelding. Ved registrering af din e-mailadresse vælger du selv, om du ønsker at modtage andre typer af e-mails, herunder om lignende arrangementer fra dit praktiksted.

Hvem vil få adgang til dine personlige oplysninger? 

Dine data vil blive delt med tredjeparter, som vi samarbejder med i forbindelse med Studiepraktik. Disse vil blandt andet omfatte:

  • Den ungdomsuddannelse, som du går på.
  • Den videregående uddannelse, som du er tilmeldt Studiepraktik på.
  • Studievalgscentre.
  • Eventuelle databehandlere, hvor dine data vil være beskyttet i overensstemmelse med de til enhver tid gældende databeskyttelsesregler. Vi overfører ikke dine personoplysninger til nogen uden for EU/EØS.

Hvor længe gemmer vi dine personlige data? 

Som udgangspunkt slettes dine oplysninger 2 år efter indsamling (med mulighed for forlængelse, hvis der fortsat er et legitimt formål med det). Vi lægger vægt på, at dine personoplysninger kun opbevares, så længe det er relevant ift. projektet og samfundets interesse. Dine personoplysninger vil altid blive opbevaret i henhold til gældende lovgivning. 

Dine rettigheder

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger vi behandler om dig, og hvordan disse bliver behandlet (indsigtsret), og du kan kræve ukorrekte oplysninger om dig rettet.

Deltagelse er frivilligt, og du kan til en hver tid trække dit samtykke til behandling af personoplysninger tilbage. Dog kan Studiepraktik ikke administrere din tilmelding uden dit samtykke, og du skal derfor være opmærksom på, at hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil det anses som en annullering af din deltagelse i Studiepraktik. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at skrive til Sekretariatet for Studiepraktik, info@studiepraktik.dk.

Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, får det først virkning fra dette tidspunkt og påvirker ikke lovligheden af vores behandling op til dette tidspunkt. Det påvirker heller ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på andet grundlag end samtykke.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Hvem kan du kontakte om vores behandling af dine oplysninger? 

Hvis du ønsker at kontakte os om dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, kan du skrive til Sekretariatet for Studiepraktik på info@studiepraktik.dk.

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.